Blog
May 8, 2024

Nyhetsbrev april 2024

Featured image for “<strong>Nyhetsbrev april 2024</strong>”

Nyhetsbrev april 2024

Till Aktieägarna i Radio Innovation Sweden AB (publ) 

Jag har som målsättning att Ni skall få information en gång varje månad och detta oavsett om det hänt mycket eller lite i bolaget. April har varit en händelserik månad och jag är glad att kunna dela med mig av våra senaste nyheter och framsteg. 

Emissionen

Är nu avslutad och registrering sker via Euro Clear. Jag räknar med att Ni kan se de nya aktierna i Era depåer inom de närmaste veckorna och att det nya antalet aktier kan medräknas när Ni röstar på Bolagsstämman. 

Projekt ”Exit 24” 

Under förra årets bolagsstämma introducerade vår VD Dusyant Patel, Exit24. Det är ett projekt med sikte på att vi inom 24 månader antingen hittat en köpare av bolaget alternativt har vi skapat förutsättningar för en börsintroduktion. För att nå dit är det antal saker som måste vara på plats och vi har identifierat fem områden där vårt bolag behöver utvecklas. 

Områdena är;

 • Systemleverantörsstrategi
 • Distributionsstrategi
 • CSP strategi
 • Produktportföljstrategi
 • Strategiska Partnerskap

Utan att avslöja för många detaljer om varje område kan jag berätta att arbetet pågår med full kraft och att både VD och Styrelseledamoten Jörgen Nilsson är engagerade i projektet. Jag räknar med att vid kommande Bolagsstämma den 5 juni ges en mer detaljerad information. 

Marknad och försäljning

Som nämnts i tidigare Nyhetsbrev är aktiviteten mycket hög och vi driver projekt på många platser i världen. I varje projekt ingår ALLTID en POC och några är avslutade med mycket goda resultat vilket dels lett till påbörjade kommersiella förhandlingar, men också konkreta avslut. Här nedan ges exempel på bägge. Observera att jag utelämnat land och namnen på de operatörer vi samarbetar med i respektive land.

Avslutade POC:ar

Afrika 

 • 108 antenner = 3.7 MSEK ordervärde leverans i Maj 

Nord Amerika

 • 28 antenner = 980 000 sek i ordervärde.

Afrika

 • 480 antenner Purchase order klar = 480 antenner (höst 2023) ytterligare beställning inväntas motsvarande 600 antenner = Totalt ordervärde 38 MSEK

Mellan Östern

 • Vi har inlett kommersiella diskussioner och offerten som skall godkännas har ett initialt ordervärde om cirka 2 MSEK

Afrika

 • Vi har nyligen avslutat en POC och analyser av resultaten pågår. Vi räknar med att inleda kommersiella diskussioner inom kort och ett in initialt ordervärde estimerar vi till cirka 3.5 MSEK.

Europa

 • En RFQ är ute med ett initialt ordervärde motsvarande 600 000 sek

Latin Amerika

 • Vår POC är klar och nu inleds kommersiella förhandlingar.

Afrika

 • Vi inväntar en bekräftelse på en affär motsvarande ett initialt ordervärde om cirka 

2.4 MSEK.

Planerade, påbörjade, men ej avslutade POC:ar

 • Pågår i ytterligare 10 länder och resultaten ifrån dessa berättar jag mer om i kommande Nyhetsbrev. 

Utvecklingsprojekt

Vårt team arbetar hårt för att innovera och förbättra våra erbjudanden. Alltifrån att utforska nya frekvensområden till att utveckla mer kompakta och lätta antennsystem. 

 • Ett arbete är påbörjat för att lägga grunden till en antenn i ytterligare ett frekvensområde.
 • Arbetet pågår också för att ta fram en Remote Electrical Tilt ”RET”.
 • Arbete pågar också för att minska volym och vikt på våra befintliga system, detta för att göra oss ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden. 

Har du frågor är du som vanligt alltid välkommen att kontakta antingen mig eller VD Dusyant Patel. 

Med Vänliga Hälsningar

Dennis Bohm

Ordförande

dennis.bohm@deboinvest.se

Nyhetsbrev april 2024

Till Aktieägarna i Radio Innovation Sweden AB (publ) 

Jag har som målsättning att Ni skall få information en gång varje månad och detta oavsett om det hänt mycket eller lite i bolaget. April har varit en händelserik månad och jag är glad att kunna dela med mig av våra senaste nyheter och framsteg. 

Emissionen

Är nu avslutad och registrering sker via Euro Clear. Jag räknar med att Ni kan se de nya aktierna i Era depåer inom de närmaste veckorna och att det nya antalet aktier kan medräknas när Ni röstar på Bolagsstämman. 

Projekt ”Exit 24” 

Under förra årets bolagsstämma introducerade vår VD Dusyant Patel, Exit24. Det är ett projekt med sikte på att vi inom 24 månader antingen hittat en köpare av bolaget alternativt har vi skapat förutsättningar för en börsintroduktion. För att nå dit är det antal saker som måste vara på plats och vi har identifierat fem områden där vårt bolag behöver utvecklas. 

Områdena är;

 • Systemleverantörsstrategi
 • Distributionsstrategi
 • CSP strategi
 • Produktportföljstrategi
 • Strategiska Partnerskap

Utan att avslöja för många detaljer om varje område kan jag berätta att arbetet pågår med full kraft och att både VD och Styrelseledamoten Jörgen Nilsson är engagerade i projektet. Jag räknar med att vid kommande Bolagsstämma den 5 juni ges en mer detaljerad information. 

Marknad och försäljning

Som nämnts i tidigare Nyhetsbrev är aktiviteten mycket hög och vi driver projekt på många platser i världen. I varje projekt ingår ALLTID en POC och några är avslutade med mycket goda resultat vilket dels lett till påbörjade kommersiella förhandlingar, men också konkreta avslut. Här nedan ges exempel på bägge. Observera att jag utelämnat land och namnen på de operatörer vi samarbetar med i respektive land.

Avslutade POC:ar

Afrika 

 • 108 antenner = 3.7 MSEK ordervärde leverans i Maj 

Nord Amerika

 • 28 antenner = 980 000 sek i ordervärde.

Afrika

 • 480 antenner Purchase order klar = 480 antenner (höst 2023) ytterligare beställning inväntas motsvarande 600 antenner = Totalt ordervärde 38 MSEK

Mellan Östern

 • Vi har inlett kommersiella diskussioner och offerten som skall godkännas har ett initialt ordervärde om cirka 2 MSEK

Afrika

 • Vi har nyligen avslutat en POC och analyser av resultaten pågår. Vi räknar med att inleda kommersiella diskussioner inom kort och ett in initialt ordervärde estimerar vi till cirka 3.5 MSEK.

Europa

 • En RFQ är ute med ett initialt ordervärde motsvarande 600 000 sek

Latin Amerika

 • Vår POC är klar och nu inleds kommersiella förhandlingar.

Afrika

 • Vi inväntar en bekräftelse på en affär motsvarande ett initialt ordervärde om cirka 

2.4 MSEK.

Planerade, påbörjade, men ej avslutade POC:ar

 • Pågår i ytterligare 10 länder och resultaten ifrån dessa berättar jag mer om i kommande Nyhetsbrev. 

Utvecklingsprojekt

Vårt team arbetar hårt för att innovera och förbättra våra erbjudanden. Alltifrån att utforska nya frekvensområden till att utveckla mer kompakta och lätta antennsystem. 

 • Ett arbete är påbörjat för att lägga grunden till en antenn i ytterligare ett frekvensområde.
 • Arbetet pågår också för att ta fram en Remote Electrical Tilt ”RET”.
 • Arbete pågar också för att minska volym och vikt på våra befintliga system, detta för att göra oss ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden. 

Har du frågor är du som vanligt alltid välkommen att kontakta antingen mig eller VD Dusyant Patel. 

Med Vänliga Hälsningar

Dennis Bohm

Ordförande

dennis.bohm@deboinvest.se

0708 161745